Отрасъл: ПРОИЗВОДСТВО Подотрасъл: ДОМАКИНСКИ И ДЕКОРАТИВНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОРЦЕЛАН И ДРУГИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ