Кариера Исланица - Добив на инертни материали, с. Априлово

с. Априлово

www.karieraaprilovo.com

Брой преглеждания на фирмата: 6431

Фирма САМ-ДПД съществува от 1990 г. Фирмата разполага със своя кариера, която се намира в с. Априлово, както и с баластриера, намираща се в с. Долна Малина. Кариера "Исланица"- с. Априлово се намира на 25 км. от гр. София и на 8 км. от гр. Елин Пелин. От 2000 г. ... Виж повече
СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ > КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ > Кариера Исланица - Добив на инертни материали, с. Априлово

Описание

Фирма САМ-ДПД съществува от 1990 г. Фирмата разполага със своя кариера, която се намира в с. Априлово, както и с баластриера, намираща се в с. Долна Малина.
Кариера „Исланица”- с. Априлово се намира на 25 км. от гр. София и на 8 км. от гр. Елин Пелин. От 2000 г. там се занимаваме с добив на инертни (кариерни) материали от всякаква калибровка – скална маса, пясък, филц, „овчи глави”.
Баластриера с. Долна Малина се намира на 30 км. от гр. София и на 7 км. от гр. Елин Пелин и предлага речни инертни материали (баластра и пресята баластра: филц и пясък)

Освен, че предлагат и всякакъв вид инертни (кариерни) материали, Кариера „Исланица” и баластриера с. Долна Малина могат да Ви предложат също така и превоз, както и машини за изкопна дейност на машиносмяна. Фирма САМ – ДПД разполага с челюстна трошачка, пресивни машини, багери, фадроми и булдозер.