Нотариус Станислав Николов Филипов, София

София, ул. Неразделни 6

Брой преглеждания на фирмата: 4459

Услуги Нотариални консултации в устен или писмен вид; Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи; Учредяване на вещно право върху недвижим имот; Изготвя и заверява пълномощни; Договори; Договори за прехвърляне на дялове и акции. Виж повече
УСЛУГИ > КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ > Нотариус Станислав Николов Филипов, София

Описание

Услуги

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.