"Иван Вазов" | Основно училище, Видин

гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики, №101

schoolvazov.wix.com

Брой преглеждания на фирмата: 5090

Историята на V-то основно училище "Иван Вазов" гр. Видин започва на 1 септември 1962 година. Над 50 години родолюбиви българи и отлични професионалисти творят историята на нашето училище… В училището се живее пълноценен и истински живот. В решаването на всеки детски проблем вземат участие всички, които са свързани с училището, ... Виж повече
РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА > УЧИЛИЩА - ОСНОВНИ > "Иван Вазов" | Основно училище, Видин

Описание

Историята на V-то основно училище „Иван Вазов“ гр. Видин започва на 1 септември 1962 година.
Над 50 години родолюбиви българи и отлични професионалисти творят историята на нашето училище…

В училището се живее пълноценен и истински живот. В решаването на всеки детски проблем вземат участие всички, които са свързани с училището, включително и родителите.
Обучението на деца от І до VІІ клас стимулира личностното им развитие, изгражда у тях самочувствие и принадлежност към определена общност, комутативни умения и уважение към знанието.