ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ САМО НА КАЧЕСТВЕНИ УЕБ САЙТОВЕ

От Sky Prime Ви препоръчваме да слагате линкове само в уеб страници, които имат висок рейтинг и актуализират често съдържанието си. Съветваме Ви да не се възползвате от уеб сайтове, измислени за поддръжка на линкове, защото това ще изиграе лоша шега при оптимизацията Ви в Google и вместо да увеличи Вашия рейтинг ще го намали.