КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЕБ САЙТ ЧРЕЗ КОТВИ(МАРКЕРИ)?

Sky Prime препоръчва да използвате маркери, така наречените котви. Това са маркери(named anchors), поставени във Вашия уеб сайт, сочещи към конкретни места в него. Препоръчваме Ви да поставяте котви там, където има дълъг текст в неговото начало или край, като е необходимо да добавите препратки, които да водят към по-съществените части от текста. Това е полезно както за Вас и рейтинга на Вашият уеб сайт, така и за посетителите на Вашата уеб страница, които искат по – лесно да открият дадена информация.