КЪДЕ МОЖЕМ ДА ПРИЛОЖИМ H2 И H3 ТАГОВЕТЕ?

Евентуално, ако текстът на конкретна страница във Вашия уеб сайт е разделен на категории или абзаци, за които използвате различни тайтъли, е необходимо отбелязването им да е според тяхното значение в йерархичен ред, както следва - заглавията на категориите се обозначават с H2 таг, а тези на абзаците с H3 таг и т.н. Това са т.нар. подзаглавия в страницата. От Sky Prime Ви препоръчваме да употребите не повече от две или три H1 заглавия в целия текст и да прилагате, колкото се може повече H2 и H3 таговете.