ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЛИ Е ЛИПСАТА НА XML КАРТА НА УЕБ САЙТА?

В случай че изработката на XML карта на уеб сайта е невъзможна за момента, необходимо е да изготвите файл – sitemap.txt, който да прикачите в Google Search Console, където на самостоятелни редове да опишете хипервръзките(линковете) към всички страници на Вашия уеб сайт. Ако имате елементи, които не са страници от уеб сайта Ви, а друга информация, използвайте кодиране UTF-8, вместо да поставяте URL адреси. Ако Вашият уеб сайт няма CMS система или в нея липсва съответната опция за произвеждане на XML sitemap, има разнообразие от програми, които могат да генерират XML карта. От Sky Prime Ви препоръчваме http://www.xml-sitemaps.com/.