ЖЕЛАТЕЛНО ЛИ Е ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ИНДЕКСИРАНЕТО В GOOGLE НА СТРАНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ SSL СЕРТИФИКАТ ?

Ако всички страници в дадена платформата са със SSL сертификат, не е необходимо да се ограничaва индексирането им. Едно време това се правеше само за страниците, които използват сертификата чрез robots.txt.         При положение че имате вече такъв на всяка страница, може единствено да направите изключение за тези, които разполагат с лична информация.   Sky Prime - sky-prime.com